Voltooi jou Kweekstylprofiel*

Jy het dalk al gehoor van die verskillende ouerskapstyle?

Daar is tradisioneel onderskeid getref tussen drie ouerskapstyle: outokraties, demokraties en laissez-fair (of permissief). Die eerste en laaste style is beskou as verkeerd omdat hulle onderskeidelik te veel of te min beheer oor die kind ten doel gehad het en die gematigde demokratiese styl is as die ideaal voorgehou.

Ons glo egter daar is vier style en dat elke ouer ‘n natuurlike ouerskapstyl het. Ons noem dit jou Kweekstyl.

Ontspan dus gerus – die Kweekstylprofiel wat hierna volg, is ‘n vraelys wat jou dissiplinestyl of gesagstyl bepaal, nie ‘n eksamen wat jy kan druip nie!

*Dit is ontwikkel deur Hettie Brittz and gepubliseer in haar boek Kweek Gesonde Gesag and later Respectable Parents, Respectful Kids. Die elektroniese weergawe is opdateer in 2023.

Wat is jou kweekstylprofiel?

Ontdek jou Kweekstyl deur hierdie vraelys te beantwoord. 

Onthou daar is nie regte of verkeerde antwoorde nie - die doel is om jou manier van dink te bepaal. 

Ons beveel aan dat jy hierdie voltooi met een spesifieke kind in gedagte, en dan daarna herhaal vir die tweede kind (indien van toepassing).

Die betekenis van elke styl word bespreek tydens die sessie of werkswinkel oor Gesonde Gesag, aangebied deur jou Immergroen Ouerskap Fasiliteerder.

Stel jy belang in so ‘n werkswinkel? Klik gerus hier