Good cop, bad cop

Current Status
Not Enrolled
Price
60 ZAR
Get Started

Hierdie is ‘n klanksnit wat jy kan luister deur middel van ‘streaming‘ sodra ons jou betaling ontvang het.

‘Good cop; bad cop’ verwys na die dilemma wanneer Pa en Ma verskillend
dissiplineer. Dis nodig om weer op dieselfde bladsy te kom.
Doen ‘n kort stylanalise om vas te stel of jy te gaaf of te kwaai is!

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/1 Steps