Afrikaans Huistaal vir die Laerskool – E-BOOK

R210.00

E-boek (leesbaar op die miEbooks App)

Hierdie e-boek is gelaai op ‘n ander webtuiste, ITSI store, waar jy die e-boek sal kan koop en ook die e-Reader: miEbooks App, sal kan aflaai. Dis ‘n gratis App vir Apple, Android, Mac en Windows 10.

Category:
E-boek (leesbaar op die miEbooks App)

Hierdie e-boek is gelaai op ‘n ander webtuiste, ITSI store, waar jy die e-boek sal kan koop en ook die gratis e-Reader: miEbooks App, sal kan aflaai. Dis ‘n gratis App vir Apple, Android, Mac en Windows 10. Let wel: toegang tot die e-boek word beperk tot die persoon wat die rekening op die ITSI webtuiste geskep het.

HULPBRON VIR OUERS EN ONDERWYSERS

Hierdie handleiding is vir kinders. Dit bevat al die basiese leerinhoude wat deur die kurrikulum- en assesseringsbeleidverklaring vir Afrikaans as huistaal voorgeskryf word ten opsigte van taalstruktuur en taalgebruik. Fokus area is wel graad drie, maar die boek kan as basis vir ander grade dien.

Hierdie boek is ‘n uitstekende hulpbron vir die klaskamer en tuis, as ‘n handleiding van dit wat in die klaskamer verduidelik en ingelei is. Om ‘n taal te kan praat, is slegs ‘n klein gedeelte van wat taalonderrig werklik is. Taalvaardighede bestaan uit soveel meer, soos om te kan lees, skryf en korrek te kan spel. Reëls en metodes is nodig om hierdie vaardighede aan te leer en korrek toe te pas.

Ek glo en vertrou dat hierdie boek deel van tuiswerkprogramme sal word. ‘n Ingeligte ouer bied ‘n soliede fondasie vir ‘n kind se taalonderrig!

Annique Senekal (outeur)