Giggelgroen Kids*: ONS IMMERGROEN GESIN

Ouers wat Hettie Brittz se Immergroen Ouerskapkursus bywoon word toegerus en gemotiveerd om ‘n nuwe blaadjie om te slaan. Al wat oorbly is om seker te maak dat die kinders saamwerk – maklik, ne?

Ons Immergroen Gesin is die ideale produk! Die program lei ouers om die beginsels aan die kinders oor te dra – op die kind se vlak.

Die program is ontwikkel as ouer-en-kind aktiwiteite. Jul werk saam deur materiaal soos videos, inkleurprente, werkkaarte, gesprekblaaie en ons stel selfs gesins-aktiwiteite voor. Ons lei ouers om gesprekke op ‘n kreatiewe manier aan te knoop sodat kinders dit geniet, konsepte begryp en onthou. Die werkkaarte verseker ook dat dit nie net by praat bly nie, maar dat jul praktiese planne beraam en dinge anders kan begin doen – sommer vanaf die eerste dag.

Dit skep geleenthede om moontlike veranderinge in die huis aan kinders so te verduidelik dat hul eerstens verstaan en tweedens wíl saamwerk. Ons inspireer ouers met idees vir ware kwaliteittyd.

As ‘n bonus skep dit ook ruimte vir diep gesprekke en die tyd saam bou sterk gesinsbande.

Ons Immergroen Gesin is geskik vir kinders tussen 4 en 10 jarige ouderdom.

Die temas stem ooreen met die inhoud van die Immergroen Ouerskap kursuswerkboek:

OUERS SE TEMA:KINDERS SE TEMA:
Merke, gereed, kweek!Merke, gereed, groei!
Die bome in ons tuinMense is soos bome?
Waardige TuinierskapKom ons bou saam!
Groeiseisoene en KweekstyleDaar is ‘n tyd vir alles.
Tuin van DissipelskapOns kuier by die fontein 🙂
In die kweekhuisKyk hoe groei en leer jy!
Worteldiep verandering

Toegang tot die program

Dit is ideaal om die program te begin terselfdetyd as wat die ouers met die Immergroen Ouerskap kursus begin. Hierdie kinder-program word dan gebruik soos ‘huiswerk’ tussen sessies om die beginsels te implementeer. Daarom is die program ook so ontwikkel dat die eerste module dadelik beskikbaar is, en dat die tweede module dan eers 2 weke later beskikbaar is, en so voorts.

Natuurlik is dit nog steeds voordelig om die Giggelgroen Program te gebruik al het jy die kursus ‘n jaar of wat gelede bygewoon. Dit sal ‘n baie goeie verfrisser vir jou wees om weer die belangrikheid van Immergroen beginsels te onthou en om dit prakties toe te pas in die ouderdomsfase wat jou kind tans is.

Lees gerus meer besonderhede oor die program in die onderstaande produk beskrywing:

*Giggelgroen Kids is ons produklyn vir kinders en is ontwikkel deur Lydia Kies en Nanette Oosthuizen.

Die inhoud van ‘Ons Immergroen Gesin’ stem ooreen met die inhoud van die Immergroen Ouerskapkursus van Hettie Brittz – met toestemming.

Kopiereg word voorbehou.