Giggelgroen Kids – Ons Immergroen Gesin (Fasiliteerder)

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Beste Fasiliteerder

Dankie vir jou bereidwilligheid om die produkte van Giggelgroen Kids aan ouers bekend te stel.

Ons gebed is dat die saad wat jy in gesinne saai met die aanbied van die Immegroen Ouerskapkursus sal begin wortelskiet in die harte van kinders met die gebruik van hierdie program. Hierdie program is ontwikkel om die eerste gesprekke tussen ouers en hul kinders te inisieer sodat die ouers hul nuwe doelwitte (na aanlieding van beginsels wat hul geleer het tydens die ouerskapkursus) op so ‘n manier aan hul kinders verduidelik dat hul dit verstaan en wil saamwerk.

Fasiliteerder se rol

Jy as Fasiliteerder het toegang tot die inhoud van die program sodat jy self die inhoud verstaan, waarde kan begryp en aan ouers kan verduidelik. Indien jy self kinders tussen die ouderdom van 3 en 10 jaar het is jy welkom om die materiaal ook met jou eie kinders te gebruik – jy kan selfs jul voltooide werkkaarte vir ouers wys.

Ons vra egter dat jy nie die inhoud self dupliseer en gratis aan ouers verskaf nie – respekteer asb die kopiereg op hierdie materiaal. Dankie byvoorbaat.

Hoe werk die program vir ouer-en-kind?

Elke module van hierdie program stem ooreen met ‘n tema van die Immergroen Ouerskap kursus. Telkens word daar ook verwys na inligting in die ouers se Immergroen Kursuswerkboek. Elke module bestaan uit lesse wat die volgende formaat aanneem:

  1. #MammaPappa is ‘n les wat aan die ouer verduidelik wat die doel of oogmerk is met die inhoud en ook hoe om die aktiwiteit saam met die kind aan te pak. Dit bevat ook telkens die PDF om te print asook ‘n lys van benodighede, indien van toepassing. Ouers werk deur hierdie les as voorbereiding.
  2. #OnsKlets is ‘n les met onderwerpe om oor saam te gesels – in byvoorbeeld die kar oppad skool toe, of aan die etenstafel – nog voordat hul begin met die inhoud van hierdie program. Hierdie voorafgaande gesprekke is soms baie meer werd as die saamwees tydens die voltooiing van die aktiwiteite.
  3. #Kids is telkens die lesse wat bedoel is vir die kinders. Dit bevat video-grepe van die storie “Die bome in Eikebos”. Gerrie Groen is die hoofkarakter waarmee kinders kan identifiseer. Elke module bevat ‘n paar episodes van Gerrie se lewe. Gerrie leer telkens ‘n belangrike lewensbeginsel en dit dien as inleiding vir die aktiwiteit wat ouer en kind saam gaan aanpak sodat die beginsels van Immergroen gesinne se inhoud vasgelê kan word. Die aktiwiteite sluit in inkleur, knip en plak, raaisels en dies meer, maar skep die baie belangrike geleentheid vir meer vrae en dieper begrip tydens die saamwees. Kwaliteittyd met ewigheidswaarde!

Ouers het onmiddelik toegang tot die eerste module van die program, maar die opvolgende module is eers 30 dae later beskikbaar en die daaropvolgende module eers 6o dae later, en so voorts. Hul het dus telkens ‘n maand om deur die materiaal te werk. Jy as Fasiliteerder het egter onmiddelik toegang tot al ses modules.

Dankie weereens vir jou bydrae om gesinne immergroen te maak.

Groete Lydia en Nanette.